Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 10

1. 3. 2023 Hana Skalníková

Dne 28. 2. 2023 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v 10. výzvě PRV zaměřené na podporu zemědělských podniků a občanské vybavenosti obcí. Na MAS jsme obdrželi celkem 7 žádostí o dotaci v celkové požadované výši 454 960 Kč. Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS zde. 

Nyní bude probíhat administrativní kontrola na MAS, o které budou všichni žadatelé informováni.