Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS ve výzvě PRV č. 1

14. 3. 2018 Alena Kováříková

V období od 27. 2. do 13. 3. 2018 jsme přijímali žádosti o dotaci v první vyhlášené výzvě v rámci Programu rozvoje venkova.  V této výzvě byly přijaty celkem 4 žádosti o dotaci ve 3 vyhlášených Fichích. Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS naleznete v přiloženém souboru, více informací k výzvě PRV č. 1 pak na tomto odkaze.