Setkání starostů 14. 9. 2017

5. 9. 2017 Martina Stará

Dne 14. 9. 2017 proběhne setkání starostů, které se bude konat v prostorách Obecního úřadu ve Střelicích na adrese nám. Svobody 111/1.

Program setkání:
1. Zahájení
2. Aktuální informace ke Strategii CLLD
3. Harmonogram výzev IROP a PRV
4. Plánované výzvy MAS
5. Kritéria věcného hodnocení IROP,
6. Preferenční kritéria PRV,
7. Různé, diskuze
8. Závěr

Všichni jste srdečně zváni!

Pozvánka na setkání starostů.