Setkání k čl. 20 Občanská vybavenost obcí

20. 11. 2019 Alena Kováříková

Dne 6. listopadu 2019 jsme uspořádali setkání k novým dotačním možnostem na občanskou vybavenost obcí, tzv. článek 20, kterou bude MAS v rámci Programu rozvoje venkova podporovat v roce 2020. Přítomné jsme seznámili se základními podmínkami a podáním žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova, realizací projektů a v neposlední řadě s jednotlivými dotačními oblastmi, kterými jsou: 

  • Veřejná prostranství v obcích
  • Mateřské a základní školy
  • Hasičské zbrojnice
  • Obchody pro obce
  • Vybrané kulturní památky
  • Kulturní a spolková zařízení
  • Stezky
  • Muzea a expozice

Prezentaci ze setkání naleznete zde. Více informací k připravované výzvě MAS, pak můžete sledovat na našich webových stránkách na tomto odkaze.