Semináře MAS pro žadatele k výzvě PRV č. 3

13. 12. 2018 Alena Kováříková

Ve dnech 16. 1. 2019 a 6. 2. 2019 se v malém sále sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) uskuteční semináře pro žadatele k výzvě PRV č. 3.  Vyhlášení výzvy je plánováno na 2. 1. 2019 s příjmem žádostí o dotaci od 1. 2. do 1. 3. 2019.

První ze seminářů (16. 1. 2019, od 15:00) bude zaměřen na informace k jednotlivým oblastem podpory, dotačním možnostem a podmínkám v rámci Programu rozvoje venkova. Druhý seminář (6. 2. 2019, od 15:00) bude věnován samotnému formuláři žádosti o dotaci a práci s Portálem farmáře. 

Přijďte se dozvědět více o možnostech získání dotace pro Vaši zemědělskou činnost, podnikání či neproduktivní investice v lesích. 

Budeme se těšit na setkání!