Seminář: Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi

20. 10. 2017 Alena Kováříková

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s městem Olešnice na Moravě, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z.s. srdečně zvou na seminář spojený s exkurzí Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi, který se uskuteční dne 31. října 2047 v kulturním domě v Olešnici. Cílem semináře je přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav, lepší orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav. V rámci jednotlivých témat budou demonstrovány příklady dobré/špatné praxe.

Více informací a možnosti registrace na seminář naleznete v přiložené pozvánce.