Seminář – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

25. 11. 2016 Alena Kováříková

V úterý 6. 12. Ministerstvo pro místní rozvoj pořád seminář k Národnímu programu podpory cestovního ruchu v regionech. Konkrétně se seminář bude týkat podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a následujících dotačních titulů:

  • DT 1 Podpora nadregionálních aktivit
  • DT 2 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR
  • DT 3 Rozvoj veřejné infrastruktury CR

Seminář se uskuteční v budově MMR ČR, Na Příkopě 3, Praha 1, a to od 10:00 hodin – určen žadatelům DT 1 a DT 3 (samosprávné celky, NNO v CR) a od 14:00 hodin – určen žadatelům DT 2 (podnikatelské subjekty).

Přihlášky na Vámi zvolený termín zasílejte nejpozději do 2. 12. 2016, do 14.00 hodin na e-mail: iveta.franzova@mmr.cz.

Kompletní pozvánka ke stažení zde.