Seminář MAS a setkání zástupců MAP a KAP

21. 9. 2016 Alena Kováříková

Minulý týden jsme se zúčastnili dvou setkání. První seminář se konal na půdě Mendelovy univerzity v Brně a byl určený pro zástupce MAS z Jihomoravského kraje. Na tomto setkání nám kolegové z dalších MAS z území JMK i zástupkyně MAS Moravská cesta předali zkušenosti s úpravou a správným nastavením indikátorů, po fázi věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoj ze strany řídících orgánů, díky nimž budeme plnit stanovené cíle v rámci naší Strategie. Dále došlo ke zhodnocení aktuální situace v MASkách a rovnež byl na měsíc říjen domluven další seminář, k tématům, která jsou pro MASky aktuální.

Druhé setkání se konalo na Krajském úřadu JMK. Konkrétně se jednalo o setkání zástupců Krajských akčních plánů (KAP) a Místních akčních plánů (MAP). Nejdříve jsme jako zástupci MAP Jihomoravského kraje vystoupili s problémy a nejastnostmi, které jako realizátoři MAP pociťujeme. Dále nás zástupci KAP seznámili s dalším postupem svého projektu, s výstupy a projekty, které budou v rámci KAP realizovány. Zároveň vyzvali zástupce MAP k případné spolupráci na průřezových tématech obou projektů. Poté vystoupili zástupci NIDV, který má mimo jiné sloužit jako podpora nositelům MAP při realizaci jejich projektů. Zástupcům přítomných nositelů MAP však zatím žádnou podporu nepocítili a poukázali na špatné načasováni projektu NIDV, který projekt pro podporu teprve zahajuje přičemž nostitelé MAP své projekty mnohdy víc než půl roku realizují. Po krátké diskuzi zástupců nositelů MAP a NIDV bohužel k vzájemnému porozumění ohledně otázek ze strany realizátorů MAP nedošlo.

Obě setkání pro nás byla přínosná ať již přinesla zajímavé i trochu negativní zjištění a informace.

 img_20160914_135107