Seminář k Šablonám II dne 19. března 2018

21. 3. 2018 Alena Kováříková

Dne 19. března 2018 jsme se podíleli ve spolupráci s MŠMT na organizaci semináře k Šablonám II OP VVV. Seminář byl určený zejména pro zástupce místních akčních skupin, ale i další aktéry spolupracující na animaci škol.

Na semináři vystoupili zástupci MŠMT, kteří přítomné nejdříve seznámili s vyhlášenou výzvou k Šablonám II. Zmínili důležitá data k výzvě a další základní informace, které se k výzvě vztahují. Následovalo představení šablon, které příjemce o podporu v nové vlně šablon čekají. Konkrétně byly zdůrazněny změny u šablon stávajících, a dále bylo představeno nastavení šablon nově přidaných. V neposlední řadě zástupci ministerstva účastníky semináře upozornili na odlišnosti v indikátorech oproti předcházející výzvě a dále je stručně seznámili s procesem podání žádosti o podporu a jejich následným hodnocením. V průběhu celého semináře zároveň ze strany přítomných padla spousta věcných dotazů, které byly rovněž zodpovězeny.

Věříme, že vybraná témata odpovídala zájmům a potřebám zástupcům místních akčních skupin a zároveň doufáme, že nově načerpané informace byly pro všechny přínosné a pomohou nám i dalším aktérům k další úspěšné realizaci zmíněných projektů.