Seminář k projektu „Klimagrün“

15. 5. 2018 Alena Kováříková

Dne 14. května 2018 jsme se jako spoluorganizátoři podíleli na konání semináře, pořádného JMK, k projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ (zkráceně „Klimatická zeleň“ či „Klimagrün„) určeného pro zástupce obcí MAS ale i širokou veřejnost. Jednalo se o první ze seminářů uskutečněný v rámci uvedeného projektu.  

Na semináři vystoupili zástupci JMK a odborníci na dané téma, kteří přítomné nejprve stručně seznámili se samotným projektem Klimagrün, následoval odborný výklad na téma výsadby zeleně v krajině s ohledem na klimatickou zeleň. Zeleň byla představena také jako účinný prostředek v boji proti erozi a suchu. Dále byly účastníkům semináře představeny příklady realizací výsadeb a možnosti jejich financování z krajských, národních a evropských dotačních programů. Projekt v neposlední řadě nabídne i možnost realizovat pilotní výsadby dřevin v území MAS, a to na základě zásobníku projektů v území MAS. 

Věříme, že obsah semináře a nově načerpané informace byly pro všechny účastníky zajímavé a přínosné. 

Prezentace ze semináře naleznete na tomto odkaze.