Seminář k animaci škol dne 19. října v Brně

20. 10. 2017 Alena Kováříková

Dne 19. října 2017 jsme se jako spoluorganizátoři podíleli na konání semináře, pořádného NS MAS ve spolupráci s MŠMT, k animaci škol (tzv. šablon), určeného zejména pro zástupce místních akčních skupin ale i další aktéry spolupracující na animaci škol, který se konal v Brně.

Na semináři vystoupili zástupci MŠMT, kteří přítomné nejprve seznámili s vyhodnocením dosavadní spolupráce, nejčastějšími chybami, které se zejména v rámci administrace projektu vyskytovaly, ale také s postupy při podávání zprávy o realizaci či žádosti o platbu. Dále představili nadcházející projekt Šablony II a novinky, které příjemce o podporu v nadcházející vlně šablon čekají. K významným změnám se řadí rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o podporu – ZUŠ, SVČ, školní kluby či školní družiny. Po přestávce následovala prezentace zabývající se projektem MAP II spojeného s Implementací MAP, který navazuje na projekt MAP I. V průběhu celého semináře zároveň ze strany přítomných padla spousta věcných dotazů, z nichž byla většina odpovězena na místě. Vyjasnění dalších dotazů přislíbili zástupci MŠMT zodpovědět v nejbližší době.

Věříme, že vybraná témata odpovídala zájmům a potřebám zástupcům místních akčních skupin a zároveň doufáme, že nově načerpané informace byly pro všechny přínosné a pomohou nám i dalším aktérům k další úspěšné realizaci zmíněných projektů.