Seminář k 1. výzvě IROP

18. 5. 2018 Martina Stará

Dne 9. května 2018 jsme pořádali seminář pro naše potenciální žadatele do 1. výzvy MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva podporuje následující aktivity:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Celková výše alokace pro 1. výzvu byla stanovena na 6 000 000 Kč.

Na seminář se dostavili zástupci škol i obcí. Účastníkům byla představena samotná výzva a proces hodnocení žádostí.

Věříme, že obsah semináře a nově načerpané informace byly pro všechny účastníky zajímavé a přínosné. 

Prezentaci ze semináře naleznete na tomto odkaze.