Seminář Dopady NOZ na neziskové organizace

18. 5. 2016 Alena Kováříková

Tímto chceme pozvat všechny zástupce NNO na seminář „Dopady nového občanského zákoníku na NNO v teorii a (hlavně) v praxi“, konaný ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 15 hodin na Krajském úřadě JMK. Seminář se mimo jiné bude zabývat podobou stanov a jiných zakladatelských listin dle nové úpravy, povinnými dokumenty organizace, zápisem organizace do VR a dalšími tématy, které legislativní změny přinesly.

Údaje o přihlášce a více informací naleznete zde: Pozvánka seminář Brno 26. 5. 2016 na JMK