Seminář Administrace Výzev MAS v rámci CLLD

16. 5. 2016 Alena Kováříková

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 jsme se zúčastnili semináře „Administrace Výzev MAS v rámci CLLD“ konaného na půdě Ministerstva zemědělství v Praze. Na semináři proběhla prezentace zástupců Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu, kteří nás seznámili s novinkami souvisejícími s jejich operačními programy a činností MAS zejména z oblasti administrace výzev, které budou Místní akční skupiny v programovém období 2014 – 2020 administrovat. Dále proběhlo krátké školení k monitorovacímu systému MS2014+, rovněž jsme dostali odpovědi na některé svízelné otázky místních akčních skupin. Ze semináře jsme si do nového období odnesli mnoho poznatků a znalostí, které se budeme snažit v rámci rozvoje našeho regionu MAS Bobrava využít co nejlépe.