Seminář Adaptační opatření na změnu klimatu – 24.03.2022

16. 3. 2022 Martina Stará

Vážení,

o ohledem na připravované výzvy v národních a operačních programech zaměřených na adaptační opatření na zmírnění dopadů klimatických změn připravují oprávnění žadatelé projekty. Příprava každého záměru a projektu je závislá na  potřebách území a s tím souvisejícími informacemi.

Ve snaze celému procesu napomoci připravil Jihomoravský kraj ve spolupráci s jednotlivými obcemi, společností Partnerství a Státním fondem životního prostředí seminář „Příklady dobré praxe a možnosti financování adaptačních opatření na změnu klimatu“, který je postaven na praktických zkušenostech spojených s realizací adaptačních opatření získaných od konkrétních realizátorů, znalostí  komplexních adaptačních opatření v zastavěném území  a volné krajině společnosti Partnerství a představení finančních nástrojů (OPŽP, národní programy MŽP, DP Jihomoravského kraje). Cílovou skupinou jsou zástupci obcí, měst, MAS a dobrovolných svazků obcí, organizace zřizované obcemi.

Seminář proběhne v Brně dne 24. března 2022 od 9:00 v Administrativním a školícím centru Cejl 530/73, Brno, aula 117 (I. podlaží). Předpokládaná doba semináře je cca 3 hodiny.

Přihlášení je možné elektronicky prostřednictvím následujícího webového odkazu: https://www.jmk.cz/workshop/25061 do 21. března 2022 včetně. Bližší informace naleznete v přílohách tohoto e-mailu.

Pozvánka ke stažení zde.

Program semináře ke stažení zde.