Setkání MAS Jihomoravského kraje se vydařilo

27. 4. 2016 Jiří Hrubý

V pondělí 25. 4. 2016 jsme se zúčastnili akce „Místní akční skupiny JMK (MAS) včera, dnes a zítra“ konané na půdě Administrativního a školicího centra JMK v Brně. Součástí programu byly krátké prezentace, kde každá z MAS představila svoji činnost, úspěšně realizované projekty, vize a další cíle, jichž chce v novém období 2014 – 2020 dosáhnout. Další část programu se věnovala zajímavým a aktuálním tématům týkajících se místních akčních skupin. Díky přítomnosti zástupců Jihomoravského kraje a dalších odborníků na regionální rozvoj probíhaly i diskuze nad novými rolemi MAS a jejich budoucnosti. Celý „den MAS“ se nesl v pozitivním a přátelském duchu a my načerpali spoustu inspirací, příkladů dobré praxe a vizí, díky nimž budeme nadále pokračovat v našich činnostech a snaze o rozvoj našeho území.