Schválení Programového rámce IROP

7. 2. 2023 Martina Stará

Programový rámec IROP MAS Bobrava byl schválen! 🥳 Po vyhlášení výzev CLLD ze strany MMR, bude možné začít vyhlašovat výzvy v rámci našeho území.

MAS Bobrava rozdělí v území celkem ‼19,8 milionů Kč ‼ Stejně jako v předchozím programovém období bude podpora směřována na podporu škol (48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)) a bezpečnosti dopravy (60. výzva IROP – Doprava – SC 5.1 (CLLD)).

V současné době probíhá zpracování Interních postupů IROP, jakožto závazných pravidel v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektových záměrů podaných na MAS. Interní postupy budou zveřejněny na webu MAS.

Již nyní s námi můžete konzultovat a připravovat svoje projektové záměry. Všem zájemcům přejeme hodně štěstí.

Ing. Martina Stará

737 112 985

stara@masbobrava.cz