Sběr projektových záměrů do OPŽP

23. 10. 2023 Hana Skalníková

MAS Bobrava vyhlašuje výzvu pro sběr projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (38. výzva – Komplexní úsporné opatření na veřejných budovách). Na stránkách OPŽP najdete věškerou dokumentaci.

Opatření, do kterých je možné záměry podávat:

  • 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
  • 1.1.3. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
  • 1.1.4. Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
  • 1.2.1. Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

V rámci kraje se počítá s výběrem 2-4 komplexních projektů, tématicky zaměřených na rekontrukci/výstavbu veřejných budov. Ty už musí mít v této chvíli připravenou projektovou dokumentaci. Stavební povolení stačí v 1. čtvrtletí roku 2024.

Projektové záměry (vyplněnou tuto tabulku) zasílejte na skalnikova@masbobrava.cz do 15.11.2023 nebo volejte pro více informací na 608 961 022.