Sběr investičních záměrů ve vzdělávání

10. 4. 2016 Jiří Hrubý

Vážení představitelé vzdělávacích institucí,

v rámci přípravy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Vás prosíme o vyplnění několika otázek k Vašim investičním záměrům. Tyto záměry pak budou součástí tzv. strategického rámce MAP. Prosíme o bližší specifikaci Vašeho prioritního investičního záměru, jež nám pomůže ve zjištění konkrétních potřeb v území a přispěje k následnému efektivnějšímu zpracování tohoto dokumentu. Vyplněním formuláře se nezavazujete k podání žádosti o dotaci ani k realizaci záměru.

Zařazení Vašeho záměru do strategického rámce MAP je nezbytnou podmínkou pro podání žádosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Dotazník investičních záměrů

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku. V případě jakýchkoliv otázek či nejasností se na nás neváhejte obrátit.