Registrace podaných projektů ve výzvě PRV č. 1 na SZIF

6. 6. 2018 Alena Kováříková

Všechny podpořené projekty podané ve výzvě PRV č. 1 MAS byly dne 6. 6. 2018 úspěšně registrovány na Státním zemědělském intervenčním fondu k závěrečnému ověření způsobilosti a následnému podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

V rámci výzvy této výzvy byly podány žádosti o dotaci na pořízení:

  • srovnávací a tloušťkovací frézky, 
  • olepovačky hran, 
  • užitkového automobilu,
  • formátovací pily,
  • odsávačky do zámečnické dílny, 
  • hloubkového kypřiče půdy a v neposlední řadě na
  • zřízení pohádkové naučné stezky.

Věříme, že budou všechny projekty úspěšně zrealizovány co nejdříve. Zároveň plánujeme vyhlášení výzvy PRV č. 2, ke které naleznete bližší informace na tomto odkaze.