První seminář pro žadatele k výzvě PRV č. 2

22. 6. 2018 Alena Kováříková

Ve čtvrtek 21. června 2018 jsme v zasedací místnosti obecního úřadu v Ostopovicích uspořádali první ze seminářů pro potenciální žadatele k výzvě PRV č. 2. Téma semináře bylo zaměřeno na informace k jednotlivým oblastem podpory a dotačním možnostem. 

Přítomné jsme seznámili se základními podmínkami pro podání žádosti o dotaci přes MAS, s dotačními možnostmi ve výzvě PRV č. 2, a dalšími informacemi, které jim budou při přípravě žádostí o dotaci užitečné. Prezentaci ze semináře naleznete na tomto odkaze.

Tímto bychom Vás zároveň rádi pozvali na druhý seminář k výzvě PRV č. 2, který se uskuteční v úterý 3. července 2018 od 15:00 hod. (místo konání bude upřesněno). Druhý seminář bude  zaměřený na samotné žádosti dotaci a jejich podání přes Portál farmáře. Více informací k vyhlášené výzvě můžete sledovat v sekci Výzvy zde.

V případě, že máte o dotaci zájem či máte jakékoliv další otázky, neváhejte se na nás obrátit!