Propagace SCLLD formou podpory komunitních akcí

13. 6. 2022 Hana Skalníková

Minulý týden byla schválena podpora žádostí podaných ve výzvě „Propagace SCLLD formou podpory komunitních akcí“. Sešlo se více žádostí než byla původní vyhlášená částka. Abychom mohli podpořit všechny žádosti tato částka byla navýšena na celkových 47 000 Kč. Podpořeny budou spolky z různých obcí a různého zaměření.