Projekt SRP uspořádal místní konference pro Zlínský a Jihomoravský kraj

17. 2. 2017 Alena Kováříková

Zástupci projektového týmu Strategické řízení a plánování ve školách v a územích (SRP) uspořádali na přelomu ledna a února 2017 místní konferenci ve Zlíně a Brně. Na obou místech prezentovali aktuální stav a nejbližší cíle projektu.

Navzdory nepřízni počasí se do moderních prostor Baťova institutu ve Zlíně dostavila většina přihlášených účastníků. V Brně zase i přes páteční, „předvíkendový“ termín překvapila hojná účast na odpoledním workshopu.

V úvodním bloku dostali účastníci informace o aktuálním stavu a nejbližších cílech projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmová manažerka Jitka Baťková představila klíčové aktivity centra podpory a individuální pomoc. Marie Gazdagová poté prezentovala probíhající i plánované vzdělávací aktivity projektu SRP.

Po krátké pauze pokračoval dopolední program představením dalších individuálních projektů, které se v nedávné době zahájily nebo se v nejbližších měsících chystají spustit. Účastníci si tak získali důležité informace o tom, jak se jednotlivé projekty prolínají a doplňují.

Za Českou školní inspekci vystoupila Dana Pražáková z kanceláře ústředního školního inspektora. Ta představila IPs Komplexní systém hodnocení. Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) představil zástupce pro Zlínský kraj Petr Pagáč, v Brně jej představila zástupkyně pro Jihomoravský kraj Lenka Řeháková.

Dalšími prezentovanými systémovými projekty, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, byly IPs Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) a IPs Podpora práce učitelů (zkrácený název).

Zástupci Agentury pro sociální začleňování představili systémovou iniciativu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Na závěr dopoledního programu byly představeny připravované projekty APIV a IMKA, jejichž realizátorem bude Národní institut pro další vzdělávání.

V odpoledním workshopu, který bohužel z důvodu kalamity a očekávanému přívalu dalšího sněhu proběhl pouze v Brně, dostali účastníci konference informace o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro tvorbu a implementaci MAP. Po té si přítomní v několika skupinách vyměňovali zkušenosti, nápady, názory a příklady dobré praxe.

Další místní konference se budou konat v Liberci a Ústí nad Labem.