Program Zelené oázy

30. 8. 2016 Alena Kováříková

Nadace Partnerství a společnost MOL v úterý 30. 8. 2016 představují program Zelené oázy. Jedná se o grantový program ,v rámci kterého bude možné použít finanční prostředky na nákup sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí a dalších, nákup potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo…), dopravu sazenic a materiálu na místo realizace, odborného poradenství, tvorbu výukových materiálů, úhradu mzdových nákladů a jiných.

Oprávnění žadatelé – obce, školy, spolky a další mohou žádat podporu ve výši 25 000 – 140 000 Kč. Sběr žádostí o podporu bude probíhat od 30. srpna 2016 do 31. října 2016 prostřednictvím on-line žádosti na webových stránkách www.grantys.cz. Výsledky programu budou zveřejněny 16. února 2017.

Pokud potřebujete s žádostí o grant pomoci, či máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.