Příprava zahraniční mise do Izraele

11. 5. 2020 Alena Kováříková

Tímto bychom Vás rádi informovali, že se Národní síti místních akčních skupin (dále jen „NS MAS“) podařilo navázat spolupráci s Česko-Izraelskou smíšenou obchodní komorou (ČISOK). ČISOK již od roku 1996 napomáhá všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty. V rámci společných konzultací NS MAS se zástupci ČISOKu byla dojednána možnost realizace unikátní zahraniční mise členů NS MAS a členů MAS do Izraele. 

Tato pěti-sedmi denní mise do Izraele by byla zaměřena především na tři témata:

  1. Voda a sucho
  2. Vinařství a zemědělství
  3. Podnikání a inovace

Účastníci mise uvidí nejen několik příkladů dobré praxe a zúčastní se řady odborných seminářů, ale hlavně budou mít možnost se sejít se zástupci potenciálních partnerů na bilaterálních jednáních. Výše uvedenou misi NS MAS plánuje realizovat na podzim (říjen-listopad) tohoto roku.

Kompletní informace naleznete v přiloženém dopise.