Příjem žádostí v 5. kole Programu rozvoje venkova startuje

9. 10. 2017 Alena Kováříková

V rámci 5. kola Programu rozvoje venkova je pro žadatele připraveno více než 3,2 miliardy Kč. Příjem žádostí o dotaci, prostřednictvím Portálu farmáře, bude probíhat od 10. do 30. října do 13:00 2017.

Ministerstvo zemědělství v rámci aktuálního kola PRV podpoří následující opatření: 

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

Zároveň tohle kolo PRV přináší řadu novinek, z nichž se například v rámci podpory místní produkce jedná o rozšíření podpory o příspěvky cukrářům a pekařům. Dále s mění podmínky pro administraci žádostí o dotaci. Zkrátila se lhůta pro zveřejnění seznamu žádostí o dotaci z 28 na 14 dnů. Dále se prodloužila lhůta pro dodání dokladů po podání žádosti ze 70 na 93 dnů a odpovídajícím způsobem i lhůta na odstranění případných nedostatků. O platby lze žádat pouze elektronicky a není nutné přikládat písemné potvrzení.

V případě více informací či jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit!