Příjem žádostí na projekty z odpadového hospodářství a na energetické úspory ve veřejných budovách

7. 9. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR zahájilo příjem žádostí celkem ve třech výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014+. Evropské dotace půjdou na energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, ale také na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. Konkrétně se jedná o výzvy:

  • č. 39 Energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie – zaměřena na projekty energetických úspor veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky úsporných renovací a také zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů využívajících takzvané energetické služby se zárukou (EPC); podporu mohou získat majitelé veřejných budov na území celé ČR.
  • č. 40 Prevence vzniku odpadů – zaměřena na projekty předcházející vzniku biologicky rozložitelných odpadů (např.: pořízení domácího kompostéru pro občany nebo štěpkovač přiměřeného výkonu), vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření nebo vybudování sběrné sítě kontejnerů. Dále se jedná o projekty zaměřené na rozvoj či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů nebo budování takzvaných center opětovného použití odpadů a systémy opětovného použití odpadů, které budou napojeny na konkrétní obce.
  • č. 41 Materiálové a energetické využití odpadů – zaměřena na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu, na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. K dalším podporovaným aktivitám patří výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány.

O finanční podporu v rámci 40. a 41. výzvy mohou žádat zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty. Příjem žádostí probíhá v termínu od 1. září 2016 do 30. listopadu 2016.

Pokud potřebujete s žádostí o dotaci pomoci, či máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.