Příjem žádostí na projekty z odpadového hospodářství a na energetické úspory ve veřejných budovách

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR zahájilo příjem žádostí celkem ve třech výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014+. Evropské dotace půjdou na energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, ale také na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. Konkrétně se jedná o výzvy:

  • č. 39 Energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie – zaměřena na projekty energetických úspor veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky úsporných renovací a také zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů využívajících takzvané energetické služby se zárukou (EPC); podporu mohou získat majitelé veřejných budov na území celé ČR.
  • č. 40 Prevence vzniku odpadů – zaměřena na projekty předcházející vzniku biologicky rozložitelných odpadů (např.: pořízení domácího kompostéru pro občany nebo štěpkovač přiměřeného výkonu), vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření nebo vybudování sběrné sítě kontejnerů. Dále se jedná o projekty zaměřené na rozvoj či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů nebo budování takzvaných center opětovného použití odpadů a systémy opětovného použití odpadů, které budou napojeny na konkrétní obce.
  • č. 41 Materiálové a energetické využití odpadů – zaměřena na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu, na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. K dalším podporovaným aktivitám patří výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány.

O finanční podporu v rámci 40. a 41. výzvy mohou žádat zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty. Příjem žádostí probíhá v termínu od 1. září 2016 do 30. listopadu 2016.

Pokud potřebujete s žádostí o dotaci pomoci, či máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.