Přijaté žádosti o dotaci na MAS v rámci 9. výzvy PRV

13. 4. 2022 Hana Skalníková

Dne 31. 3. 2022 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v 9. výzvě PRV zaměřené na podporu zemědělských podniků a občanské vybavenosti obcí. Na MAS jsme obdrželi celkem 17 žádostí o dotaci v požadované výši ve Fichi 1 v celkové požadované výši 524 135 Kč a ve Fichi 5 v celkové požadované výši 1 632 745 Kč.  Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS zde. 

Nyní bude probíhat administrativní kontrola na MAS, o které budou všichni žadatelé informováni.