Přijaté žádosti o dotaci na MAS v rámci 8. výzvy PRV

28. 4. 2021 Hana Skalníková

Dne 27. 4. 2021 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v 8. výzvě PRV zaměřené na podporu občanské vybavenosti obcí. Na MAS jsme obdrželi celkem 5 žádostí o dotaci o celkové požadované výši 716 256 Kč.  Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS zde. 

Nyní bude probíhat administrativní kontrola na MAS, o které budou všichni žadatelé informováni.