Přijaté žádosti o dotaci na MAS v rámci 7. výzvy PRV

21. 9. 2020 Alena Kováříková

Dne 20. 9. 2020 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v 7. výzvě PRV zaměřené na podporu zemědělských investic a občanské vybavenosti obcí. Na MAS jsme obdrželi celkem 9 žádostí o dotaci o celkové požadované výši dotace ve Fichi 1: 733 000 Kč a ve Fichi 5: 843 678 Kč.  Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS zde. 

Nyní bude probíhat administrativní kontrola na MAS, o které budou všichni žadatelé informováni. 😊