Prezentace ze seminářů o chytrém hospodaření s vodou

10. 5. 2016 Jiří Hrubý

Na webových stránkách OP ŽP jsou již zveřejněny prezentace z odborných seminářů „Chytré hospodaření s vodou – možnosti finanční podpory“, které pro obce a města připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

Cyklus šesti seminářů probíhal od 21. dubna do 4. května v krajských městech. Cílem seminářů bylo ukázat obcím, jak přistupovat k inovativním projektům v oblasti zadržování dešťové vody v krajině i v domácnostech, jak pracovat s odpadními vodami a jak na tyto projekty získat dotaci v aktuálně otevřených výzvách Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Všechny příspěvky, které na seminářích prezentovali zástupci obou úřadů, zástupci z Asociace pro vodu ČR i soukromých firem, které působí ve vodohospodářské oblasti, si můžete stáhnout zde.

Prezentace ze seminářů

Zdroj: www.opzp.cz