Prezentace ze seminářů k 7. výzvě PRV

14. 9. 2020 Alena Kováříková

Ve dnech 8. 9. a 10. 9. 2020 jsem uspořádali semináře pro žadatele v rámci 7. výzvy PRV zaměřené na podporu zemědělských investic a občanské vybavenosti obcí. Semináře byly zaměřeny na: 

  1. Podmínky výzvy a oblasti podpory –  prezentace ze semináře.
  2. Samotný formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře – prezentace ze semináře.

Žádost o dotaci na MAS je možné podat do neděle 20. 9. 2020! V případě jakýchkoli otázek nás neváhejte kontaktovat 😊.