Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

2. 10. 2017 Martina Stará

MPSV vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce“

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 9. 2017, od 9:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 1. 2018, do 12:00 hodin

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 CZK

Primárně podporované aktivity:

– poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
– motivační aktivity;
– rekvalifikace;
– rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
– podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
– zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
– podpora flexibilních forem zaměstnání;

Doplňkové aktivity:

– bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech;
– doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
– realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

Oprávnění žadatelé:

Vzdělávací a poradenské instituce, Nestátní neziskové organizace, Obce, dobrovolné svazky obcí, Kraje.

Pokud chcete s žádostí o podporu pomoci, či máte jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit!