Podpora přeměny brownfieldu v hezčí místo

12. 2. 2021 Hana Skalníková

Státní fond podpory investic (SFPI) zveřejnil 1. února výzvy pro příjem žádostí o podporu revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití.

Cílem programu je umožnit přeměnu degradovaného a nevyužívaného území ve vlastnictví obcí a krajů na území, které bude sloužit účelům občanské vybavenosti.

Na těchto územích může vzniknout veřejně přístupný park nebo zařízení či stavba pro vzdělávání, sport, kulturu ad. 

Podpora bude poskytovaná kombinací dotace a bezúročného úvěru na základě vládou schválené Strategie regionálního rozvoje 21+.

Maximální výše poskytnuté podpory 50 mil. Kč, výše dotace 40 % z celkových nákladů, bezúročný úvěr ve výši 40 % z celkových nákladů. Žadatelé budou moci v rámci předkládaného projektu také nemovitost vykoupit. 

Žádosti bude Státní fond podpory investic přijímat od 1. března do 30. dubna 2021. 

Všechny potřebné informace k vyhlášenému programu, včetně kontaktů pro možnosti konzultací, naleznete na webu SFPI https://sfpi.cz/brownfieldy/ nebo kontaktujte MAS Bobrava.