Podpora obnovy sportovní infrastruktury (školní hřiště, tělocvičny)

20. 7. 2017 Martina Stará

MMR vyhlásilo výzvu z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 pro dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba, která
je zřizovatelem základní školy. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Podporovány budou aktivity, které jsou zaměřené:

  • na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. KčHorní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Žádosti je možné podávat od 19. 6. 2017. Ukončení příjmu žádostí je do 18. 8. 2017 (do 12 hodin).

Bližší informace o národním dotačním titulu naleznete na stránkách MMR pod odkazem: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017.

V případě potřeb se na nás neváhejte obrátit.