Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

6. 11. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo zemědělství v úterý 18. 10. vyhlásilo výzvu z podpogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Zároveň se předpokládá zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Podprogram je členěn do pěti dotačních titulů (DT):
DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku – dotace do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,
DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci – dotace do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce v rozmezí 50 tis. – 400 tis. Kč

A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti

DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova – dotace do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce s horním limitem 200 tis. Kč
DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci – dotace do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce v rozmezí 40 tis. – 300 tis. Kč
DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací – dotace do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce v rozmezí 100 tis. – 1 mil. Kč.

Žádost o podporu mohou podat obce (do 3000 obyvatel) či svazky obcí a to od 18. 10. do 30. 12. 2016.

Pokud máte o podporu zájem či máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit!