Podpora nestátních neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj

29. 9. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí pro rok 2018 vyhradilo 13,5 milionu korun na projekty pro nestátní neziskové organizace působící na poli ochrany životního prostředí. V rámci podpory bude možné realizovat projekty, které přispějí k naplňování cílů Státní politiky životního prostředí a dalších státních strategických dokumentů.

O podporu mohou požádat neziskové organizace následujících právních forem:

  • spolky a pobočné spolky,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • zapsané ústavy
  • církevní právnické osoby a
  • nadace a nadační fondy.

Žádost o podporu ve výši min. 30 000 Kč a max. 200 000 Kč na projekt, je možné podat do 16. 10. 2017. Každá organizace se samotnou právní subjektivitou přitom může předložit maximálně 3 projekty.

Pokud chcete s žádostí o podporu pomoci, či máte jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit!