Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území JMK v roce 2017

17. 5. 2017 Alena Kováříková

Jihomoravský kraj uveřejnil pravidla nového dotačního programu „Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2017“. Účelem dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Mezi způsobilé výdaje patří například výdaje na:

  • výstavbu, rekonstrukci a opravu rybníků a malých vodních nádrží,
  • výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem,
  • obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní,
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku,
  • zpracování projektové dokumentace, tj. pouze pokud na zpracování projektové dokumentace bude navazovat stavební (realizační) část projektu a jiné.

V rámci programu budou moci o podporu zažádat obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení. Přitom je minimální výše podpory stanovena na 20.000 Kč, její maximální výše pak na 300.000 Kč, se spoluúčastí žadatele 50 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 29. 05. 2017 do 09. 06. 2017.

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.