Podnikové vzdělávání zaměstnanců

26. 7. 2016 Jiří Hrubý

Operační program Zaměstnanost vyhlásil výzvu na předkládání projektů zaměřených na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Mezi podporované oblasti vzdělávání patří:  obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, specializované IT, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání či podpora interního lektorství.

Projekty budou předkládány a realizovány v tzv. režimu zjednodušeného vykazování pomocí jednotkových nákladů, proplácení výdajů je založeno na výstupech (výše podpory není navázána na objem prostředků, které realizátoři projektu při dosahování jednotek skutečně vynaložili dle účetních záznamů.).

Bližší informace naleznete v dotačním listu. Pokud Vás tento typ dotace zajímá, neváhejte nás kontaktovat.

Dotační list OP Z Podnikové vzdělávání