Peníze na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

16. 7. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci Národního programu Životního prostředí novou výzvu zaměřenou na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Cílem programu je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

O dotaci v rámci programu mohou požádat obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50 procent obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. Celková alokace výzvy činí 300 mil. korun, přičemž žadatelé mohou dosáhnout finanční podpory až ve výši 80 % způsobilých výdajů projektu. Žádosti o podporu je možné podat v období od 11. 7. 2016 do 30. 6. 2017 či do vyčerpání alokace výzvy.

Pokud máte jakékoli dotazy, či potřebujete poradit jak o dotaci požádat, neváhejte se na nás obrátit.

stream-514502_1920