Ohlédnutí za výjezdním setkáním ředitelů ZŠ v Zaječí

6. 5. 2019 Alena Kováříková

Ve dnech 2. – 3. května 2019 jsme v rámci projektu MAP II uspořádali výjezdní setkání ředitelů základních škol z našeho území ve vinařské obci Zaječí.  Přítomné paní ředitelky a pány ředitele jsme seznámili s aktuálním stavem projektu a zejména s realizovanými aktivitami, do kterých se mnozí z nich se svými školami i školkami zapojili. Ze strany zúčastněných jsme k realizovaným aktivitám – výjezdy do středisek EVVO, technické školky, sdílený rodilý mluvčí, výtvarná a literární soutěž a dalším zaznamenali velmi pozitivní ohlas. Roční akční plán s aktivitami na školní rok 2019/2020 v současné době připravují pracovní skupiny. Po vypracování budou se všemi aktivitami školy a školky seznámeny, dojde k prioritizaci aktivit a dále budou školy a školky osloveny k zapojení se do těchto aktivit. 

 

Následoval seminář paní Mgr. Zuzany Labudové, Ph.D., která nám přednášela na téma „Syndrom vyhoření v pedagogické profesi“. Přítomné seznámila s častými příčinami syndromu vyhoření a jak jim předcházet. Seminář byl pro všechny velmi přínosný, neboť každého donutil se nad tímto tématem zamyslet. Nakonec jsem si udělali test, zda jsme vyhořelí a jak jsme odolní. Ukázalo se, že jsme na tom dobře a většinou umíme dobře pracovat ale i relaxovat :). Relax jsem si dopřáli i večer nad sklenkou vína, kdy jsme si neformálně popovídali o radostech i starostech naší práce.

   

Druhý den za námi přijela JUDr. Hana Poláková, vedoucí odboru školství JMK, která nám přednášela na téma Legislativních změn v oboru školství. Paní Poláková účastníky postupně seznámila s hlavními změnami v právním řádu, které se bezprostředně týkají jejich práce, ale i se stávajícími právními předpisy, u kterých se mohou vyskytnout nejasnosti či sporné body. V rámci novely školského zákona se jednalo zejména o práva a povinnosti pedagogických pracovníků a o reformu financování školství. Dále přednáška posluchačům přiblížila aktuální předpisy týkající se tvorby vyučovacích plánů, zájmového vzdělávání a činnosti školních družin a klubů. Také ujasnila tvorbu pracovních úvazků odborných zaměstnanců škol, která je pro vedoucí pedagogické pracovníky rovněž důležitým tématem.

Tímto bychom chtěli všem přítomným ještě jednou poděkovat za účast a budeme se těšit na další setkání!

Více zajímavých informací můžete sledovat i na našem facebookovém profilu.