Ohlédnutí za 3. seminářem ke Klimatické zeleni

22. 3. 2019 Alena Kováříková

Dne 6. 3. 2019 jsme se jako spoluorganizátoři podíleli na konání již 3. semináře pořádného JMK v rámci projektu Klimatická zeleň určeného pro zástupce obcí MAS ale i širokou veřejnost. Seminář se uskutečnil v Klubu důchodců v Moravanech a byl zaměřen na téma následné péče o výsadby stromů a jiných dřevin

Na semináři nejdříve vystoupil zástupce JMK, který přítomným stručně představil aktuální dotační programy JMK týkající se výsadeb a péče o zeleň. Následoval odborný výklad na téma výsadby zeleně, zejména pak její následnou péči – jakým způsobem pečovat o zasazený strom, jak provést výchovný řez, jaké zvolit kotvení či ochranu proti okusu zvěře, jaká zálivka je správná a mnoho dalšího. Dále jsme se přesunuli ven na praktickou ukázku výchovného řezu stromků – na stromcích vysázených na prostranství před Klubech důchodců. Ukázka byla velmi zajímavá, neboť jsme všichni mohli vidět, jak provést řez v reálu.

Celým seminář provázela dobrá nálada, proto věříme, že obsah semináře včetně praktické ukázky řezu byl pro všechny účastníky přínosný a zajímavý. 🙂 

Článek ze semináře včetně prezentací naleznete na  tomto odkaze (prezentace ze 3. kola ve spodní části stránky).