Dne 10. června 2019 byla vyhlášena Výzva PRV č. 4 MAS Bobrava s ukončením příjmu žádostí o dotaci do 12. července 2019.  V rámci této výzvy je vyhlášena následující Fiche:

Celková výše alokace pro 4. výzvu je 1 000 000,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 4

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře naleznete na tomto odkaze.

Znění vyhlášení Fiche 2 (tj. kritéria bodového hodnocení Žádostí o dotaci)

Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a ten otevřít až v počítači, nikoli přes internetový prohlížeč. 

Portál Farmáře 

Žádost o dotaci je generována z Portálu farmáře, přes který se i elektronicky podává na MAS. Přístup do Portálu farmáře a generování přístupových údajů je možné přes tento odkaz.

Více informací a podrobný manuál k práci s Portálem farmáře naleznete v níže uvedených dokumentech: 

Povinné přílohy žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19.2.1, k nalezení jsou i na tomto odkaze. 

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

Aktuální znění Interních postupů PRV MAS Bobrava, z.s. naleznete na tomto odkaze, přílohy interních postupů zde. 

Pravidla a manuály pro žadatele

Pravidla a manuály pro žadatele jsou k nalezení na stránce szif.cz zde nebo na tomto odkaze.