Dne 2. ledna 2019 byla vyhlášena Výzva PRV č. 3 MAS Bobrava s ukončením příjmu žádostí o dotaci do 1. března 2019.  V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

  • Fiche 1: Podpora investic do zemědělský podniků 
  • Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích 

Celková výše alokace pro 3. výzvu je 4 976 650,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 3

Tisková zpráva k podpoře hraničních projektů ve výzvě PRV č. 3 zde !!!

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře naleznete na tomto odkaze.

Semináře pro žadatele – pozvánka na semináře

  • středa 16. 1. 2019 od 15:00 hod. v malém sále Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48)– informační seminář k jednotlivým oblastem podpory a dotačním možnostem – prezentace ze semináře.
  • středa 6. 2. 2019 od 15:00 hod v malém sále Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) – seminář k samotnému formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře – prezentace ze semináře.

Portál Farmáře 

Žádost o dotaci je generována z Portálu farmáře, přes který se i elektronicky podává na MAS. Přístup do Portálu farmáře a generování přístupových údajů je možné přes tento odkaz.

Více informací a podrobný manuál k práci s Portálem farmáře naleznete v níže uvedených dokumentech: 

Znění vyhlášených Fichí (tj. kritéria bodového hodnocení Žádostí o dotaci)

Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a ten otevřít až v počítači, nikoli přes internetový prohlížeč. 

Povinné přílohy žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19.2.1, k nalezení jsou i na tomto odkaze. 

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

Aktuální znění Interních postupů PRV MAS Bobrava, z.s. naleznete na tomto odkaze, přílohy interních postupů zde.

Pravidla a manuály pro žadatele

Pravidla a manuály pro žadatele jsou k nalezení na stránce szif.cz zde nebo na tomto odkaze.