Dne 13. června 2018 byla vyhlášena Výzva PRV č. 2 MAS Bobrava s ukončením příjmu žádostí o dotaci na MAS do 27. července 2018.  V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

  • Fiche 1: Podpora investic do zemědělský podniků 
  • Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích 

Celková výše alokace pro 2. výzvu je 3 500 000,- Kč 

Úplné znění výzvy PRV č. 2

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře naleznete na tomto odkaze.

Semináře pro žadatele – pozvánka na semináře

  • čtvrtek 21. 6. 2018 od 15:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice – informační seminář k jednotlivým oblastem podpory a dotačním možnostem – prezentace ze semináře zde.
  • úterý 3. 7. 2018 od 15:00 hod. v klubu důchodců v Moravanech (Vnitřní 379/24, Moravany) – seminář k samotným žádostem o dotaci a jejich podání přes Portál farmáře –  prezentace ze semináře zde.

Portál Farmáře 

Žádost o dotaci je generována z Portálu farmáře, přes který se i elektronicky podává na MAS. Přístup do Portálu farmáře a generování přístupových údajů je možný přes tento odkaz.

Více informací a podrobný manuál k práci s Portálem farmáře naleznete v níže uvedených dokumentech: 

Znění vyhlášených Fichí (tj. kritéria bodového hodnocení)

Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a ten otevřít až v počítači, nikoli přes internetový prohlížeč. 

Povinné přílohy žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19.2.1, k nalezení jsou i na tomto odkaze. 

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

Pravidla a manuály pro žadatele

Pravidla a manuály pro žadatele jsou k nalezení na stránce szif.cz zde nebo na tomto odkaze.