Dne 11. 6. 2018 ve 12 hod byl ukončen příjem žádostí do 1. výzva IROPkterá je zaměřena na podporu následujících aktivit:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Celková výše alokace pro 1. výzvu:  6 000 000,- Kč.

Úplné znění 1. výzvy IROP zde.

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list FNaP

Kontrolní list VH

Procesní dokumenty 

Zápisy z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru v rámci věcného hodnocení a výběru žádostí o dotaci k finanční podpoře naleznete na tomto odkaze.

Semináře pro žadatele

  • středa 9. 5. 2018 od 14:00 hod. na Obecním úřadě v Moravanech (Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany) – informační seminář k jednotlivým oblastem podpory a dotačním možnostem – prezentace ze semináře zde.
  • pátek 1. 6. 2018 od 14:00 hod. na Obecním úřadě v Moravanech (Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany) – informační seminář pro práci se systémem MS2014+.

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

MAS bude pro žadatele pořádat seminář pro podání žádosti v systému MS2014+. Bližší informace v sekci „Semináře pro žadatele.

Přílohy žádosti

Přílohy k žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68. K nalezení jsou i na tomto odkaze. 

P4A_Osnova_studie_proveditelnosti – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

P4B_Osnova_studie_proveditelnosti – Infrastruktura ZŠ

P4D_Osnova_studie_proveditelnosti – Infrastruktura pro další vzdělávání

Interní postupy IROP MAS Bobrava, z.s.

Interní postupy MAS Bobrava, z.s._IROP_verze1_finální

Interní postupy MAS Bobrava z.s._IROP_verze2_finální

1.výzva MAS Bobrava-IROP-Vzdělávání

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP výzvy č. 68

Text nadřazené výzvy IROP č. 68