Ukončenou výzvou se rozumí výzva u níž byl ukončen příjem žádostí o dotaci. U každé výzvy jsou uvedeny  všechny informace platné v době vyhlášení této výzvy a zároveň jsou u těchto výzev zveřejňovány aktuální informace spojené s hodnocením a výběrem žádostí o dotaci. 

Program rozvoje venkova

PRV výzva č. 1

PRV výzva č. 2

PRV výzva č. 3

PRV výzva č. 4

PRV výzva č. 5 – stornována

PRV výzva č. 6

PRV výzva č. 7

PRV výzva č. 8

PRV Výzva č. 9

PRV Výzva č.10

Integrovaný operační program

IROP výzva č.1

IROP výzva č.2

IROP výzva č. 3

IROP výzva č. 4

IROP výzva č. 5