Vydání pravidel pro konečné žadatele očekáváme v říjnu 2023, vyhlášení výzvy předpokládáme na jaře 2024.