Sdílené kluby pro děti a mládež mají za cíl vytvořit neutrální a otevřený prostor,
umožňující mládeži scházet se, společně vytvářet aktivity, řešit sdílené problémy a
propojovat se s již fungujícími místními aktivitami. Primárně jde o zajištění
smysluplného trávení času pro děti a mladistvé s potřebou naplnění svých potřeb
respektive podporu jejich rodičům při zajištění rodiny či pracovních povinností
v době, kdy jsou děti účastny klubových aktivit.


Ve školním roce 2023/2024 realizujeme následující sdílené kluby:

  • Klub tvoření a šití v Moravanech (zahájení 21.9.2023)
  • Kreativní klub v Troubsku (zahájení 26.9.2023)
  • Klub robotiky v Modřicích (zahájení 27.9.2023)
  • Čtenářský klub v Ostopovicích (zahájení 12.10.2023)

Kontakt a přihlášky do klubů:
ING. MARTINA FAFÍLKOVÁ, koordinátor OPZ+
fafilkova@masbobrava.cz
+420 739 717 296