Aktivita je zaměřena na asistenci/podporu občanů ze sledovaného území při
řešení konkrétních životních situací, zajištění odborného poradenství a síťování na
dostupné služby, stejně jako na posílení kompetencí obcí v přístupu k sociálně
slabším a znevýhodněným občanům.

Kontakt pro sjednání schůzky:
BC. HANA KOVÁŘOVÁ DIS., sociální pracovník OPZ+ 
kovarova@masbobrava.cz 
+420 739 519 318